GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası

Akıncılar Outdoor (AKINCILAR Outdoor Tekstil Sav. Güv. Gıda San. Tic.Ltd.Şti. ifade eder. “AKN”) kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Akıncılar Outdoor tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır.

Akıncılar Outdoor elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. Akıncılar Outdoor, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, kredi kartı ve ödeme bilgileriniz hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır.

Akıncılar Outdoor kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Gizlilik Politikası’nda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere size sağlanan linklerden veya Akıncılar Outdoor’a ait www.akincilar0utdoor.com adresinden (“İnternet Sitesi”) ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verileriniz Hangi Durumlarda Ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda İşlenmektedir?

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya başkaca şekillerde işlenebilir ve üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Müşteri verilerinin arasında mevcut ve potansiyel müşterileri belirli veya belirlenebilir kılan veriler ile özel nitelikli kişisel veriler de yer alabilir. Bu verilerin tümü birlikte müşteri verileri olarak anılmaktadır.

Akıncılar Outdoor müşteri verilerini kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, ilgili müşterilerinden Üyelik Sözleşmesinin onaylanması, bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılırken onaylanması suretiyle almış olduğu rıza kapsamında veyahut üçüncü taraf platformlar üzerinden işbu Gizlilik Politikasının onaylanması ile işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

(a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

(b) Akıncılar Outdoor’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

(c) Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;

(d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Akıncılar Outdoor’un müşteri verilerini işlemesindeki amaçları şunlardır: (i) çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak; (ii) reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında e-ileti/SMS olarak bilgilendirmede bulunmak; (iii) İnternet Sitesi kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek (iv) İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı,

 

kullanıcı davranışları, İnternet Sitesi’ne hangi siteden gelindiği ve İnternet Sitesi’nden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları vb. istatistiklerini çıkarmak (v) yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması; (vi) yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Şirket’in haklarının kullanılmasının sağlanması; (vii) Şirketin tamamının ya da bir kısmının, işletmesinin ya da Şirket’in grubunun herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; (viii) Grup şirketle yönetim ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılması amacı ile kullanmak.

2. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Akıncılar Outdoor yukarıda sayılan amaçlarla işlenecek kişisel veriler doğrudan tarafınızca doldurulan formlardan elde edilebileceği gibi söz konusu kişisel verileri toplarken Çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile Çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının İnternet Sitesi’ni ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

İnternet Sitesi üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde Akıncılar Outdoor’un herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

İnternet Sitesi’nde 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların İnternet Sitesi’ni ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, İnternet Sitesi’ni, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, İnternet Sitesi ve 3. Kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

Bu kapsamda şirketimiz ve iş ortakları tarafından, gerek genel ve kişiye özel ürün ve hizmet imkanlarından yararlanabilmeniz gerekse de her türlü tanıtım ve pazarlama, işlemi, promosyon ve benzeri faaliyetler amacıyla kişisel verileriniz otomatik olan /olmayan yollarla temin edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Akıncılar Outdoor’un elde ettiği verileri, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) Şirket’in veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları; (5) IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi Akıncılar Outdoor’a ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler; (6) Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmet ve faaliyetler için işbirliği yapılan şirket ve organizasyonlar.

4. İşlenen Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Müşteri Hizmetleri ([email protected]) vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz. Akıncılar Outdoor, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağını yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanmak suretiyle kabul edilemeyebileceğini, bu durumda yasal mercilere başvurabileceğinizi, ancak hukuken mümkün bulunan kişisel veri işleme sürecinin devam edeceğini bilgilerinize sunarız İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.